VERKTYG FÖR WLAN

från NetAlly, INC.

Netscout är marknadsledande med lösningar för bl.a. Wireless LAN, inom säkerhet, prestanda och överensstämmelse med gällande standards. Företagets innovativa produkter omfattar bl.a. AirMagnet WiFi Analyzer – som är känd som ”de facto tool for wireless LAN troubleshooting and analysis.” Andra produkter erbjuder WLAN site survey och design, upptäckt av RF interferens, fjärrstyrd diagnostik.

Planering

AirMagnet Planner eliminerar uppgiften att gissa var man bör sätta upp sina accesspunkter. Man importerar bara en ritning av lokalerna och anger väggars material samt modell av AP, så får man förslag på antal och lägen där man bör sätta upp dem, för god täckning.

 

Läs mer…

 AirMagnet Planner

Site Survey

AirMagnet Survey ger en överblick på WLAN installationer som stöder 802.11 a/b/g/n nät. Identifierar täckningsområden och ytor med radioskugga.

 

  • Ställ in ideal placering av AP
  • Identifiera områden med RF interferens, Roaming och störningar
  • Mäta sann slutanvändarupplevelse genom ”Active Survey”, genom att associera
  • med en AP för att simulera användare.
  • Se interferens från flera våningsplan

Läs mer…

AirMagnet Site Survey

Analys och
felsökning

AirMagnet WiFi Analyzer är industrins ”de-facto” verktyg för hantering av företagens Wi-Fi nätverk. I hjärtat av WiFi Analyzer finns AirWISE® som automatiskt upptäcker den egentliga orsaken till dussintals av säkerhets- och prestanda problem samt förklarar alla alarm och ger rekommendationer på hur man skall lösa eller hantera komplexa frågeställningar.

 

Läs mer…

 

AirMagnet Spectrum XT är industrins första professionella spektrumanalysator som kombinerar en djupgående RF-analys med realtidsinformation om WLAN för snabbare och mer korrekt felsökning av prestandaproblem.

Läs mer…

Smarta instrument

 

AirCheck G2 Wireless Tester är den nya generationens portabla verktyg för felsökning av WiFi.

 

Läs mer…

 

Etherscope nXG är det första Android-baserade, bärbara multiinstrumentet för WiFi och 10Gig Ethernet

Läs mer…

 
  Leverantörens hemsida: www.netally.com/products